Project Description

KLUB Vollejbal

Oficiálny názov klubu: Volejbalový klub ZKA
Rok založenia: 2009
Vedúci klubu: Katarína Kalocsányová

Zameranie, filozofia klubu, úspechy: volejbalový klub usporadúva pravidelné volejbalové tréningy pre záujemcov, mužov aj žien z radov zamestnancov Slovnaftu a ich rodinných príslušníkov. Konajú sa vždy v stredu v športovej hale SOUCh Slovnaft od 20:00 do 22:00. Časť členov sa stretáva aj v telocvični na ZŠ Ivana Bukovčana v Devínskej Novej Vsi, a to pondelky od 17:00 do 18:30. Záujemcovia o tréning volejbalu sú vítaní na obidvoch tréningoch. Klub každoročne organizuje rôzne turnaje.

E-mail: katarina.kalocsanyova@slovnaft.sk
Telefón: 02/4055 4164

Športové podujatie pre deti

Volejbalový klub Združenia klubov Apollo podporil záujem detí o šport a v závere školského roka zorganizoval v školskej telocvični v Devínskej Novej Vsi pre žiačky nižších ročníkov ZŠ turnaj v prehadzovanej. Všetky hráčky  družstiev dostali vecné ceny a pekné diplomy, ktoré prevzali kapitánky jednotlivých tímov od vedúcej volejbalového klubu ZK Apollo Katky Kalocsányiovej a hlavného organizátora turnaja Mira Mičiana. Fotodokumentácia z turnaja je na webovej stránke Devínskej Novej Vsi. M. Mičian