Project Description

KLUB Turistika

Oficiálny názov klubu: Klub turistov Apollo ZKA
Rok založenia: 1972
Vedúci klubu: Andrej Vallo

Zameranie, filozofia klubu, úspechy: klub turistov, člen Klubu slovenských turistov, organizuje rôzne turistické podujatia, o ktoré je každý rok veľký záujem. Činnosť je zameraná na spoznávanie prírodných a kultúrnych zaujímavostí doma a v zahraničí. Aktivity klubu sú zamerané na pešiu turistiku, vysokohorskú turistiku, cykloturistiku,lyžiarsku turistiku. Klub pravidelne organizuje v priebehu celého roka jedno- a viacdenné výlety (zájazdy), ktoré vedú skúsení inštruktori. Zúčastňuje sa aj významných turistických podujatí, ktoré organizuje Klub slovenských turistov. Členovia sú pravidelnými účastníkmi vytrvalostných behov na lyžiach doma (Biela stopa), ako aj v zahraničí (Poľsko, Nemecko, Česko a i.). Obľúbené sú výlety do Malých Karpat v priebehu celého roka, zájazd do Žiarskej doliny – Západných Tatier, cyklotúry, turistika na bežkách, zimný prechod roklinami Slovenského raja, vysokohorská turistika vo Vysokých Tatrách i v Alpách, či iné aktivity doma aj v zahraničí. Členskú základňu tvoria zamestnanci a.s. Slovnaft a ich rodinní príslušníci, ako aj bývalí zamestnanci a ostatní záujemcovia. Členovia sa stretávajú v klubových priestoroch dvakrát týždenne. V roku 2012 si klub pripomenul 40. výročie založenia organizovanej turistiky v Slovnafte. Bližšie informácie o aktivitách nájdete na stránke: www.apollo-klub.sk.

E-mail: ktapollo@mail.t-com.sk

Www stránka klubu: www.apollo-klub.sk