Project Description

KLUB Stolný tenis

Oficiálny názov klubu: Stolnotenisový klub ZKA
Rok založenia: 1992
Vedúci klubu: Luboš Darmoš

Zameranie, filozofia klubu, úspechy: našou hlavnou činnosťou je samozrejme stolný tenis, ale naši členovia sa zúčastňujú aj akcií, ktoré usporadúva ZKA pod záštitou STEP – sprav krok pre svoje zdravie.

Stolnotenisová herňa je k dispozícii každý deň.