Project Description

KLUB Nature

Nové!

Klub „Nature“ pod Združenie klubov Apollo.
Zameranie, filozofia klubu:
Klub je zameraný najmä na poznávanie a ochranu prírody. Je určený všetkým vekovým kategóriám od detí až po ľudí na dôchodku.
Heslo klubu: „Poznávame, obdivujeme, chránime“.
Činnosť klubu:
Výlety, prednášky, exkurzie a dobrovoľnícke podujatia – všetko zamerané na poznávanie a ochranu prírody.

Kontakt: beata.barusova@cmep.sk