Project Description

KLUB Futbal

Oficiálny názov klubu: Futbalový klub ZKA
Rok založenia: 1992
Vedúci klubu: Pavol Hančin
Zameranie, filozofia klubu, úspechy: Cieľom futbalového klubu je aktívna podpora najpopulárnejšieho športu na svete, pričom pre členov zabezpečujeme pravidelné tréningy a organizujeme Klub organizuje turnaje pre zamestnancov, keď tradičný futbalový turnaj „O Pohár generálneho riaditeľa a.s. Slovnaft“ sa koná už takmer 20 rokov. Futbalisti sú členmi firemnej ligy, veľkú tradíciu majú aj turnaje medzi prevádzkami alebo závodmi. Taktiež sme sa  premiérovo zúčastnili medzinárodného firemného turnaja „Oil, Gas & Energy Football Challenge“.