Project Description

KLUB Cykloturistika

Oficiálny názov klubu: Cykloklub Apollo
Rok založenia: 1998
Vedúci klubu: Ladislav Zvada

Zameranie, filozofia klubu, úspechy: Cykloklub Apollo je členom celoslovenského zväzu cykloturistov. Je dobrovoľným združením amatérskych cyklistov a cykloturistov z radov zamestnancov Skupiny Slovnaft, ich rodinných príslušníkov a ďalších záujemcov o členstvo. Členom cykloklubu sa môžu stať všetci priaznivci cyklistiky, cykloturistiky, ktorí uznávajú ciele cykloklubu, stanovy cykloklubu, aktívne sa zúčastňujú na podujatiach cykloklubu, presadzujú záujmy cykloklubu a uhradia členský príspevok. Poslanie a hlavná aktivita cykloklubu sú: ochrana a podpora zdravia prostredníctvom cielenej telesnej aktivity, prevencia civilizačných ochorení so zameraním na pozitívny vplyv cykloturistiky na zdravie.

Klub v poslednom období vykonáva najmä tieto cykloturistické aktivity: tradičná cyklotúra Vítanie jari, (už 16. ročník), cyklotúra na položenie základného kameňa a otvorenie cyklomostu Slobody, cyklotúry ,,K prameňom Vltavy“, „Schwarzwald – Passau – Bratislava“, „Soľné jazerá a národný park Berchtesgaden“, „Po Českom Švajčiarsku“, „Korzika“, „Sardínia“, cyklotúry talianskymi regiónmi Toskánsko, Gargano, Campania, Lazio, cyklotúry v Chorvátsku Tribunj, Hvar, Rab, Brač, účasť na cyklistických podujatiach ,,Okolo Tatier“, ,,S kolem kolem Prahy“, účasť na zrazoch cykloturistov KST.

E-mail: laco.zvada@cykloapollo.skcykloapollo@gmail.com
Tel.: Eva Brunnerová +421 2 4055 2832, +421 918 709 141, Milan Hambálek +421 907 850 047

Viac na stránke klubu: www.cykloapollo.sk.