Project Description

KLUB Bedminton

Oficiálny názov klubu: Bedmintonový klub ZKA
Rok založenia: 2010
Vedúci klubu: Gabriela Kubányiová

Zameranie, filozofia klubu: Klub združuje zamestnancov spoločnosti SLOVNAFT, a.s. a dcérskych spoločností s cieľom stráviť spoločne príjemné športové popoludnia.

Úspechy: Bedmintonový klub je členom Slovenskej firemnej ligy v bedmintone (SFLB). V ročníku 2010/2011 sa klub zapojil prvý krát do súťaže o Putovný pohár víťazov SFLB. Nasledujúce dva ročníky (3. a 4. ročník SFLB) tím ZKA Apollo vyhral v kategórii mužov. Ďalšie úspechy klub zaznamenal na Slovenských firemných hrách v roku 2013, kde v kategórii mužov skončil na 2. mieste a v kategórii žien zvíťazil.

Turnaje: Každoročne organizujme turnaje jednotlivcov v kategóriách muži a ženy. Pripravujeme aj turnaj v mix štvorhre.

Tréningové možnosti: V priebehu roka sa členovia stretávajú na tréningoch v telocvični SOUCh 4x do týždňa:

Pondelok 18.00 – 19.00
Utorok 18.00 – 19.00
Štvrtok 14.30 – 16.00
Piatok 16.00 – 18.00

Informácie o možnosti stať sa členom klubu: Členom klubu sa môže stať každý jednotlivec – zamestnanec Slovnaft a dcérskej spoločnosti. Podmienkou je vyplnenie prihlášky a úhrada členského príspevku. Členský príspevok je 10 eur na osobu/kalendárny rok. Podrobnosti nájdete tu.

E-mail: gabriela.kubanyova@slovnaft.sk